4

تعرفه های طراحی

  • شهریور ۱۴, ۱۳۹۰

لیست قیمت طراحی :

نام سرویسنوع طراحیاندازهقیمت (تومان)
A1هدر-------------18,000 تومان
A2بنر60*46812,000 تومان
A3بنر240*12012,000 تومان
A4بنر120*1208,000 تومان

نحوه سفارش :

برای سفارش طراحی لطفا با شماره ۰۹۱۲۱۹۳۹۵۱۵ تمماس بگیرید

شماره حساب ها :

نام بانکشماره کارتنام صاحب حساب

  • 20,705

1

2

3